NEPSY-VALMENNUS

Valmentavan työotteen on todettu johtavan parhaisiin suorituksiin monella elämän osa-alueella. Valmennuksen avulla on mahdollista yhdistää tekninen osaaminen, luottamus omiin kykyihin, tavoitteen näkeminen ja into tavoitteen saavuttamiseen.

Valmentava työote perustuu ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyteen ja edistää myönteisellä tavalla valmennettavan käsitystä itsestään ja omista kyvyistään.

Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu henkilöille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia. Heidän lisäkseen valmennuksesta hyötyvät useimmat lapset, nuoret ja aikuiset, joilla on – syystä tai toisesta – arjen hallinnan ja oman toiminnan ohjaamisen vaikeuksia, mm. mielenterveys- ja päihdekuntoutujat.

Neuropsykiatrisen valmennuksen virtuaalikurssilla on kenen tahansa mahdollista tutustua valmennuksessa käytettäviin lähestymistapoihin sekä valmennuksen kohteisiin ja menetelmiin. Tarjotaksemme kurssiin osallistuville näkökulmia neuropsykiatrisen valmentajan työhön.Olemme rakentaneet virtuaalikurssin yhteyteen myös henkilökohtaiseen ohjauksen neuropsykiatrisen valmennuksen ammattilaisten kanssa. Näin ollen virtuaalikurssin, käytännön ohjauksen ja valmennuksen eri vaiheisiin liittyvien näyttöjen perusteella osallistuja voi koota tarvittavan tieto- ja taitopaketin valmentajana työskentelyyn.

nepsy2
Koti-ikoni