Näyttötehtävät

Verkkokurssin opiskelijalle voidaan hänen suoritettuaan hyväksytysti johdanto-, perus- ja jatkokurssin verkko-opinnot räätälöidä yksilölliset näyttötehtävät. Näytön suoritettamalla opiskelija voi koota tarvittavan tieto- ja taitopaketin valmentajana työskentelyyn.

Näyttötehtävään sisältyy portfoliotyyppinen lopputyö, joka ilmentää oppimis- ja kasvuprosessiasi neuropsykiatrisena valmentajana toimimiseen sekä joko livenä tai tallenteena esitetyn valmennusprosessin. Näyttötehtävät kuitenkin laaditaan aina yksilöllisesti huomioiden opiskelijan kouutuksenja kokemuksen.

Yhden näytön vastaaottminen maksaa 100 € + alv 124%, yhteensä 124 €. Mikäli näyttöä joudutaan tarkentamaan maksaa jokainen seuraava osa 80 € + alv 24%, yhteensä 99,20 €.

Opiskelija saa yhdistetyn todistuksen suoritetuista kursseista ja näyttötehtävistä.

VERKKOKURSSILLASI OPITUT ASIAT:

Koulutukseen orientoituminen

 • tutustuminen
 • koulutuksen rakenne ja käytännöt
 • keskustelukulttuuri
 • oppimisen portaat
 • tulevaisuuden muistelu

Mitä on valmennus

 • valmennuksen sijoittuminen nelikentässä
 • valmennus osana kuntoutusta
 • arvot ja asenne
 • potentiaalin löytäminen
 • resurssitilat
 • valmentavan työskentelyn ”asentaminen”

Valmennuksen tausta-ajattelu

 • ratkes
 • mielikuvaohjaus NLP
 • perusolettamuksia
 • aistijärjestelmät
 • mielikuvat
 • hiljaisen tiedon mallittaminen
 • tarinallisuus
 • ei tietäminen, tyhjä pää
 • asiakkaan kohtaaminen

Valmennuksen kohde

 • neuropsykiatriset oireyhtymät
  • ADHD ja ADD
  • Aspergerin oireyhtymä (AS)
  • Autismi
  • Kielellinen erityisvaikeus (Dysfasia)
  • Touretten oireyhtymä

Neuropsykiatristen erityisvaikeuksien vaikutukset

 • arjen hallinta
 • oman toiminnan ohjaus
 • impulsiivisuus
 • itsetunto
 • kuunteleminen
 • motiivi ja motivaatio
 • muisti
 • muutos
 • organisointi ja suunnitelmallisuus
 • tarkkaavuus
 • tunteet

Valmennusprosessi

 • valmennusprosessi vaiheittain
  • asiakkaan odotukset
  • hinta, kesto ja käytännönjärjestelyt
  • tilannekartoitus
  • valmennussopimus
  • valmennus
   • tavoitteiden täsmentäminen ja osatavoitteet
   • tehtävät
   • edistymisen arviointi ja palaute
   • lopetus

Eri ikäryhmien valmentaminen

 • Perheen ihmissuhteet
  • Perheen tukeminen
  • Vanhempainkoulu
 • Lapsen valmentaminen
 • Itsenäistyvä nuori
  • itsenäistyvän nuoren roolikartta, verkostokartta, jne..
  • koulu ja opiskelu
  • nuori ja seksuaalisuus
 • Aikuinen
  • Parisuhde ja vanhemmuus

Valmennuksen keinoja

 • arjen ja ajanhallinta
 • impulsiivisuuden hallinta
 • itsetunnon kohentaminen
 • juuttumisesta pois auttaminen
 • kuuntelemisen opettelu
 • motivaation herättäminen
 • muistin tehostaminen
 • opiskelutekniikoita
 • muutokseen sopeutuminen
 • oireenmukainen ohjeistus
 • rajoittaminen, jäähy ja Magic 1-2-3
 • sosiaalisten tilanteiden ennakointi
 • strukturointi ja ympäristön muokkaaminen
 • tarkkaavuuden suuntaaminen ja ylläpitämisen helpottaminen
 • tavoitteiden asettaminen ja palkkiojärjestelmä
 • tunteiden tunnistaminen ja hallinnan helpottaminen
 • vahvuuksien huomioiminen, takapakit ja tulevaisuus
 • valintojen tekemiseen vaikuttaminen
 • valmennuksen apuvälineitä
 • vuorokausirytmi ja rutiinit

VertaistukiI

 • ryhmätoiminta
  • ryhmädynamiikka
  • sopeutumisvalmennukset
  • kuntouttava ryhmätoiminta ja vertaisryhmä

Valmentajana toimiminen ja oma jaksaminen

 • minä valmentajana
  • hyvä tila
  • harjoitteet
 • valmentajan profiili
  • kuka voi toimia valmentajana ja miten
  • mitä valmentajan tulee tietää
 • valmentajan oma jaksaminen
  • viiden T:n tekniikka
  • järjestäytyminen
  • työnohjaus ja koulutus

Valmennuksen tulevaisuus

 • valmennuksen vaikuttavuus
 • järjestäminen
 • kustannukset

Kurssin päättäminen

 • kirjallisuus katsaus luetuista kirjoista
 • minun polkuni, lopputyö ja näyttötehtävät
 • arviointi ja palaute

Lisäksi olet oman mielenkiintosi ja mahdollisuuksiesi mukaan tutustunut kirjallisuuteen, tutkimuksiin, videoihin yms.


%d bloggaajaa tykkää tästä: